Chào mừng các bạn đến với Trung tâm Đức ngữ Ngôi nhà Đức tại Đà Nẵng

Bạn muốn học tiếng Đức hoặc thi lấy chứng chỉ tiếng Đức? Hãy đến Trung tâm của chúng tôi.

LỊCH HỌC LỊCH THI ĐĂNG KÝ

Tin tức

  • KHOÁ HỌC TIẾNG ĐỨC NĂM 2018 >> Đọc thêm

  • LỊCH THI TIẾNG ĐỨC NĂM 2018 >> Đọc thêm

  • Lưu ý: Thí sinh đăng ký thi phải điền đầy đủ thông tin vào bảng Đăng ký (Không nhận đăng ký qua điện thoại).
Đọc thêm >>

Sự kiện

Đọc thêm >>